7 maj 2010

Välkomna in i värmen och den ideella föreningen Tjuvgods
Föreningen Tjuvgods har skapat en anhöriggrupp, TJUVGODSHUSET, på det sociala nätverket Facebook. Eftersom de problem som anhöriga ställs inför när en familjemedlem eller släkting hamnar bakom lås och bom, i stort sett är allmänmänskliga, är alla välkomna eftersom ingen enda är expert på frågor som rör nära relationer, separationsångest och långvarig förtvivlad saknad kanske just din erfarenhet kan vara till hjälp för någon. Alla kan bidra med sina egna livserfarenheter. Du behövs!

Adressen till det nya TJUVGODSHUSET är:
http://www.facebook.com/group.php?gid=116311345067809

Läs även andra bloggares erfarenheter av:
, , , ,
.

Inga kommentarer: