28 november 2011

Erik Nilsson och hans livsgärningErikshjälpen är en biståndsorganisation som startade 1946. Ända från början har barnen alltid varit i centrum för Erikshjälpens verksamhet. Alla de insatser som görs bygger på att tillgodose barnens behov och rättigheter. Därför stöds familjen, så att de kan ta ansvar för barnens utveckling. Erikshjälpen bygger sina insatser på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och den kristna livssynen med dess poängtering av allas lika och unika värde oavsett etnicitet och kulturell bakgrund.Hjälp till självhjälp, utbildning, katastrofinsatser, materialbistånd och hälsovård är delområden som Erikshjälpen prioriterar. Organisationens stöd förmedlas via lokala kyrkor och organisationer som engagerar sig för de allra mest utsatta i samhället. Genom utbildning ökar den lokala kompetensen och ett nationellt oberoende eftersträvas. Erikshjälpen bedriver också en omfattande fadderverksamhet där man ser till helheten omkring barnet och utgår från barnets behov. Finansieringen av verksamheten utgörs till största delen av gåvor från privatpersoner. Ett viktigt stöd för arbetet är också alla secondhandbutiker runt om i landet vars överskott går till de olika bistånd som Erikshjälpen stödjer.
Om du vill läsa om Erikshjälpen på webben, så kan du: KLICKA HÄR

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , ,
.

Inga kommentarer: