15 juni 2012

Stavfotografen förevigar mina fyra promenadkäppar


[Om du klickar på bilden, kan du detaljstudera alla fyra käpparna :-]

Nu äntligen kan jag presentera den fjärde käppen i samlingen (längst till höger), den enda käppen med en doppsko av gummi som är bekvämast för vandringar i tättbebyggt område där asfalt och sten är det vanligaste underlaget. För exkursioner i skog, berg och dalar är käppen med den brandgula kryckan mest lämpad eftersom käppen är den mest stabila när underlaget är en aning ojämnt, stenigt och snubbelfarligt för folk med hjärtsvikt eller personer som är allmänt vimsiga i skallen.

De två käpparna längst till vänster har sådana brister, oavsett att de är snygga och prydliga, att de nu blivit pensionerade och i stället för att vara hjälpsamma har de nu fått äran att bli till prydnader i stället för hjälpmedel. Den ena är för kort och en andra är för framtung. De båda käpparna finns nu, mot en skälig avgift, att bese i det Gretteheimska Käpp- och stavmuseet i norra Tveta härad! Alla är varmt välkomna!

Läs även vad andra bloggare har för åsikter om käppar och stavar:
, , , , , , , , , , , ,
.

Inga kommentarer: