12 september 2012

Rädda våra arma själar från mordängelnSOS ... är den allmänna bokstavsbeskrivningen för den internationella nödsignalen i morsekod (· · · - - - · · ·). SOS ska, till skillnad från vanlig morsekod, sändas utan bokstavsmellanrum som normalt är lika med ett långt tecken. Signalen ska dessutom betraktas som ett eget tecken.

Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och behövlig för att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de ombordvarande. Om befälhavaren i annat fall får kännedom om att någon är i sjönöd eller om han får kännedom om någon fara som hotar sjötrafiken, är han under de förutsättningar som nyss angetts skyldig att vidta åtgärder för att rädda den nödställde eller avvärja faran i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelat för sådana fall. (Sjölagen 6 kapitlet 6 paragrafen)

Totta Näslund sjunger den sorgliga visan om briggen Blue Bird av Hull


Läs även andra bloggares erfarenheter av:
, , , , , , ,
.

Inga kommentarer: