20 juni 2013

Tveta härad är det nordligaste av Smålands länderPå lingonröda tuvor och på villande mo, där furuskogen står och susar susilull och susiulo Där kan du se dem en och en och stundom två och två på lingonröda tuvor komma dansande på tå. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från mon. Det är flickorna som vallmoblom och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland susilull och susilo, som går vallande och trallande på vilande mo. Och går du ut på vägarna, du gångande sven, ja, går du ut i världen för att söka dig en vän, och frågar du och spörjer, susilull och susilo, var månne i hela världen de bästa flickor bo. Och vänder du dig spörjande att få den gåtan löst och vänder du dig spörjande mot väster och mot öst, då skall du höra vindens susilull och susilo dig svara var i världen de bästa flickor bo.

Tveta härad var ett härad i Jönköpings län i norra Småland i smålandet Tveta i trakten kring södra Vättern. Häradet motsvarar idag delar av Jönköpings kommun och Nässjö kommun. Häradets areal uppgick till 905 km², varav land 854. 1930 fanns här 19 623 invånare.Tingsställe var tidigt i Ingaryd i Rogberga socken utanför Jönköping. 1706 flyttade tinget till gästgivaregården i Barnarp för att 1723 åter flytta till Ingaryds gästgiveri tills ett nytt tingshus uppfördes i Ingaryd på 1780-talet. På 1890-talet revs tingshuset i Ingaryd och rätten flyttade till Jönköping. Tveta är majestätet bland Smålands länder.

Inga kommentarer: