6 september 2009

Jag skäms inte för min bekantskap med udda karaktärer
Jag lärde känna den unge Aldo Colliander och hans familj på den tiden för länge sedan, då jag arbetade som fritidsledare på Ungdomens Hus i Skarpnäck. Stadsdelen Skarpnäck var vid den tiden ett av Europas mest barntätaste bostadsområden. När alla dessa barn senare växte upp till ungdomar fanns, trots vetskapen om väldigt många barn i stadsdelen, ingen egentlig beredskap för att barnen skulle bli som ungdomar är mest. Det blev med andra ord ett jävla stök och bök i stadsdelen. Det var inte en lugn stund för oss som jobbade med ungdomarna. Var det inte det ena så var det något annat. För några av ungarna gick det helt snett i livet. För de flesta gick det rätt bra och för några få gick det förbannat bra. Boxning och basket har alltid varit tävlingsidrotter som utövats av arbetargrabbar, eftersom dessa grabbar i nästan alla fall kommer från stökiga bostadsområden som inte kunnat stimulera dem att syssla med någon finare sysselsättning som till exempel hästsport, segling och/eller golf. Gemensamt för arbetargrabbar som sysslar med boxning och basket är att de aldrig haft något som helst gemensamt med de pojkar som kommer från Danderyd, Lidingö, Täby och Vellinge.
Läs mer om boxaren Aldo Colliander
Läs mer om gossen Alexander

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , , , , , , , ,
.

4 kommentarer:

Spader dam sa...

…. finare sysselsättning som hästsport, segling, golf…..som om dessa sysselsättningar skulle ”förädla”… så vitt jag vet finns en inrättning som heter bibliotek och där är alla ”klasser” välkomna, och där är det upp till en själv att söka förädling och inte ständigt skylla på samhället, se sig själv som offer coh köra stora snyftet.

Max Hobstig sa...

Hårda ord och inga visor.

”Spader dam” har en vision om att alla, oavsett samhällsklass, kan söka sin egen förädling på inrättningar som bibliotek. Problemet är att alla inte lärt sig att skriva eller att läsa. Denna brist inkluderar både ”rikssvenska” och ”nysvenska” medborgare. Själv har jag inte besökt ett bibliotek sedan jag gick i småskolan.

Fattigdom betyder inte bara att ekonomiska resurser saknas. I fattigdomen finns även inbyggt en avsaknad av förståelsen för intellektuell förädling. Naturligtvis gäller denna ambition även mig eftersom jag bara läser sådan litteratur som ger mig en sann förståelse för medmänniskornas brister och tillgångar.

Ibland har jag faktiskt funderat över hur man kan bli kultiverad. Det där med bildning är inte så lätt. Man måste för det första ha läst rätt böcker och för det andra kunna konversera om en massa fina ämnen som politik, mode och musik. Om man därtill kan föra samtal om den ekonomiska politiken och de politiska institutionernas betydelse så tillhör man utan tvivel intelligentian. Förstår man inte denna tankegång tillhör man inte intelligentian.

När jag flyttade från huvudstaden till Tveta härads gjorde jag en riktig rensning av de där böckerna som man blir intelligent av. Alla böcker som handlade det minsta om ekonomi, sociologi, pedagogik och psykologi hamnade obönhörligen i Svenska Bostäders sopcontainer.

De böcker som jag sparade var skönlitteratur, naturvetenskap, filosofi, historia, idéhistoria, estetik, arkeologi och teologi samt alla böcker som var dedicerade. Idag läser jag bara sådant som jag själv vill läsa. Det är väldigt sällan som jag läser på rekommendation eftersom det värsta jag vet är att läsa sånt som man skall läsa bara för att tillhöra intelligentian.

Idag vågar jag läsa om 91:an Karlsons äventyr med 87:an Axelsson utan att skämmas, eftersom jag vet att jag läst fler riktiga böcker än de flesta.

Spader dam sa...

jag använde ordet bibliotek som en eufemism för kunskapssökande, en färdighet som den överreklamerade svenska skolan har som uppgift att implimentera i eleverna.

Kunskapssökande bör vara varje människans eget livsprojekt, och som tyvärr måste jag säga aldrig kommer att bli fullbordat, p.g.a av döden, men OK det var religt så länge det varade.

Att du kastade bort en hel massa böcker säger det mig att du gjorde ett eget val eftersom du behövde dom inte längre, men behöll dom du ”behövde”.

För att rata en del dåliga böcker måste man ha läst både bra och dåliga, först då vet man vilka är de dåliga.

Att tillhöra ”intelligentian” är inget merit, då i varje land växer det alltid upp grupper för inbördes beundran. Läsa, det gör man för sin egen skull, att kunna föra eleganta konversationer är enkel snobbism.

Men för att återgå till ungarna, en skola som sagt som de senaste 40 åren endast har förmedlat kunskap i form av känslor (OBS särskilda utvalda känslor, enligt rådande ideologi) och nonchalerat logik och rationalitet, och t.o.m manipulerat historiebeskrivngen kommer endast att frambringa ytliga,okunniga och idefattiga människor.

Max Hobstig sa...

Jag måste verkligen erkänna att det är svårt med semantiken. Trots denna olägenhet tycks vi ändå vara överens om att: … Den största gemensamma nämnaren för fattiga invandrargrabbar som sysslar med boxning och basket, är att de aldrig haft något som helst gemensamt med de pojkar som kommer från Danderyd, Lidingö, Täby och Vellinge. I vart fall om skolan i förortens millionprojekt fallerat eller brunnit ner :-)