2 februari 2010

Navigare necesse est, vivere non est necesse
En sextant är ett instrument som är till för att mäta vinklar och är därför utrustat med en graderad skala som omfattar en sjättedel av cirkelns omkrets. Instrumentets konstruktion är grundad på den enkla sanningen att en ljusstråle som steg för steg studsar från två speglar och vid sin färd från den sista spegeln bildar en vinkel med sin ursprungliga riktning som är lika med den dubbla vinkeln mellan spegelplanen. Lätt som en plätt om man vill veta sin latitud. Longituden är lite krångligare.Vill man veta sin longitud blir det genast lite svårare eftersom man förutom sextanten behöver en klocka, en så kallad kronometer, en sån där som urmakaren John Harrison konstruerade sedan det engelska parlamentet utlovat ett skyhögt pris på hela 20.000 pund, till den som fixade jobbet först. Naturligtvis blev Harrison blåst på sina pengar. Men det var Harrison som gjorde den första kronometern och det var hans förtjänst som gjorde det möjligt att beräkna longituden för engelska flottan som i sin tur tog herraväldet på jordens alla hav, stora som små!

Klicka och läs med om navigationsmetodernas utveckling
Hjärtat i John Harrisons kronometer

Ursprungligen användes namnet kronometer för den typ av speciellt exakta skeppsur, som kunde möjliggöra noggrann bestämning av longituden för ett fartygs position under längre sjöresor. det var inte många sekunder kronometer fick fela. Urmakaren John Harrison var den som på 1730-talet lyckades tillverka en kronometer med tillräcklig precision för ändamålet. Parlamentets löfte om de 20.000 punden visade hur stort behovet var att få fram ett ut som var maximalt okänsligt för variation i temperatur och för besvärlig sjögång. Exakt positionsbestämning för flottan och var viktig om alla haven skulle behärskas av England. En noggrann positionsbestämning minskade också riskerna för handelsflottans allt mer värdefulla transporter.

Läs även andra sjöfarares uppfattning om:
, , , , , ,
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket elegant förklarat! Kan du upplysa mig om var man kan få tag i en fungerande sextant utan att bli ruinerad?

MAX (©) HOBSTIG sa...

Tyvärr kan jag inte det eftersom sextanterna betingar ett rätt högt andrahandsvärde. Annat är det med teodoliterna, landbackens motsvarighet till sextanten. En teodolit kan man få för något mellan 500 och 1000 kronor.

Här kan du se ett bildspel om landbackens precisionsmätningsinstrument …
http://gretteheim.blogspot.com