2 mars 2013

Ett fartygs sista resa långt från sin hemmahamnNu har fartyget stått på sin sandbank ett antal år. På den tiden det begav sig, var det ett erkänt och ovanligt sjödugligt fartyg. Nu får det stå där det står, säkert för både ebb och flod, vädret inte att förglömma. Ett fartygs sista resa skall alltid vara på land eller på en mjuk sandbank :-)

Inga kommentarer: