22 mars 2013

Tjuvgods ordförande Curre CederströmCurre Cederström är ordförande och en av grundarna av den ideella Föreningen Tjuvgods, blev år 2011 nominerad till Aftonbladets Svenska Hjältar, för sitt civilkurage och unika koncept för att hjälpa människor med ett långt och besvärligt utanförskap till ett värdigt liv.Motiveringen var att Curre är en helt igenom äkta medmänniska med ett stort och varmt hjärta och ett brinnande engagemang för de svaga och utslagna i samhället. Politiker med fler borde lyssna på människor som Curre Cederström, det finns inte många av hans sort. Curre Cederström bör få allt stöd, såväl ekonomiskt som moraliskt, för att hans kapacitet och dyrköpta livserfarenheter skall komma till nytta för de hjälp- och stödbehövande inom hans verksamhetsområde.


Inga kommentarer: