14 november 2013

All icke säkerhetsklassad kunskap borde vara friJag tillhör den lilla lilla skara dårar som publicerar mer än vad som är vettigt på socialt nätverk som Bloggosfären och Facebook. Under åren har det blivit en del publiceringar i andra forum som tidningar å sånt. Det kan alltså vara av vikt att tillkännage min syn på copyright och upphovsrätt i allmänhet.

Jag ser positivt på att andra snor sådant som jag publicerat. Jag menar helt ärligt att, allt jag tänkt och funderat ut för att verka mer begåvad än jag är skall ses som fritt byte för vem som helst. Av allt jag skrivit och av allt jag publicerat av bilder, finurligheter och begåvade tankar är allt fritt att stjäla, kapa och kopiera utan något krav på att, ange källan.

Ett enda undantag från denna civilrättsliga anarkism är bilden ovan. Om så skulle ske kommer jag att kontakta CIGA (Civil Investigation Group of America), och då lär det ta rena hus i helvete eftersom CIGA har tillgång till både Apachehelikoptrar och kärnvapen för sitt uppdrag att skydda enskilda från piratkopiering och stöld av copyrighter. Så håll i hatten alla ni pirater. CIGA ser allt ni gör och handlar alltid efter sitt unika uppdrag :)

1 kommentar:

Anonym sa...

Forskare och författare borde vara glada över att deras resultat sprids på nätet så att de når fler!