7 november 2013

Med en promenadkäpp mot tidens ände
Sedan hjärtsvikten senvintern 2011 har jag haft besvär med att resa mig upp sedan jag knutit mina skor. Likaså har det varit ansträngande när jag varit ute med hunden då hon hittat en fin pinne som hon alltid vill att jag ska kasta iväg för att hon skall kunna visa sig duktig när hon hämtar tillbaka pinnen till mig. Därför har jag förfärdigat några promenadkäppar, till stöd och hjälp :-).

Inga kommentarer: