16 februari 2009

Jag har fortfarande en vision om det goda samhället

Till bloggen Kristdemokraten
Max Hobstig fd gruppledare

För mig personligen var fyra politiska frågor mer viktiga än alla de andra tillsammans; nämligen ungdoms- och missbruksfrågor samt de psykiskt funktionshindrades förhållande och därtill även de gamlas rätt till vård och omsorg. Det får aldrig bli godtagbart att svaga grupper som inte själva kan föra sin talan eller som inte har någon förespråkare skall hamna utanför den rättsordning vi alla har rätt att kräva. Jag har en vision om det goda samhället. En gemensamhet där alla tar ansvar för varandra, ett samfund där rätt är rätt och fel är fel.
Skarpnäck den 14 augusti 1999
Max Hobstig fd gruppledare
Debatt om hemlöshet

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , ,
.

Inga kommentarer: