24 februari 2009

Kristdemokraten behöver inte rösta på Kristdemokraterna

Piraten John Silver på nya upptåg


För mig är det helt uteslutet att rösta på Ella Bohlin i det kommande EU-valet. Att ens tänka på att kryssa för Christina Doctare är lika uteslutet det också eftersom varje röst på någon annan på Kristdemokraternas lista ger Ella Bohlin oförtjänta poäng. För första gången sedan jag blev Kristdemokrat vägrar jag att rätta in mig i ledet. En kreationist som representerar en rörelse som står tusen mil från Isaac Newton är för mig som naturvetare helt obegriplig. Jag och några med mig kommer att lägga vår röst på Marit Paulsen som valdes till "Årets europé" 1995, då Europarörelsen i konungariket Sverige utsåg sin första kandidat för det nyinstiftade priset. Hon fick det för sitt engagemang för Sveriges inträde i EU. Marit Paulsen var ledande i kampanjen för JA-sidan i folkomröstningen om EU-medlemskap 1994. Hon förespråkade också ett svenskt införande av euro som valuta inför folkomröstningen 2003. Utöver de ovan nämnda frågorna har fru Paulsen varit drivande inom områdena miljö och livsmedel, bland annat i frågan om djurtransporter.

--- quod scripsi scripsi ---

Fram till valet 2009 tjänar en svensk EU-parlamentariker lika mycket som en ledamot i Sveriges riksdag. En svensk Europaparlamentariker får alltså samma lön som en svensk riksdagsledamot, för närvarande 54 500 kr i månaden. Från valet 2009 börjar nya regler att gälla. Då kommer alla nya ledamöter att tjäna lika mycket, oberoende av vilket land de kommer ifrån. Lönen kommer då vara cirka 7400 euro för en parlamentariker. Ledamöter som blivit omvalda kan välja att få ersättning enligt de gamla reglerna. 7400 euro är rätt mycket pengar till en tjej som så sent som 2005 ansåg att kreationismen var en minst lika intressant teori som Darwins teori. Läs här om Ellas "gamla åsikter".

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , ,
.

4 kommentarer:

Brannberg sa...

Kreationism eller evolutionism? Är det denna typ av frågor som avgör valet av EU-parlamentariker? Detta år då vi "firar" Darwin (inte alla som har både 150 och 200-års-fest samma år)är det bra att vi för en seriös diskussion om teoribildningarna. Jag är kreationist och har medvetet tagit avstånd från de darwinistiska teserna. Men jag baserar min övertygelse på en tro och inte empiri och vill bli respekterad för det. Jag har vägt Darwins tankar och teser och funnit dem alltför enkla för att jag ska kunna basera min världsbild på dem. Jag tror att vi mår bäst av att föra en dialog om "de stora" frågorna och inte avfärda någon som du gör med Ella. Jag tror att hon blir en utmärkt parlamentariker.

Max T Hobstig sa...

Om Christina Doctare, Tuve Skånberg, Holger Gustafsson, (Alf Svensson) eller Inger Davidson hade haft en större chans än en snöboll i helvetet att bli valda hade jag inte tvekat en sekund. Men en ung tjej, knappt torr bakom öronen, med erfarenhet som väger mindre än en fjäder i det stora EU sammanhanget!

Jag tar mig för pannan och frågar:
Vad vill Kristdemokraterna uträtta med Ella Bohlin?

---

År 1964 bildades Kristen Demokratisk Samling (kds). Kristdemokraterna (kd) har sedan 1991 varit representerat i Sveriges riksdag. Under alla dessa år har de flesta kristna, uppskattningsvis 90-95%, aldrig röstat på kd. Det finns tydligen andra politiska alternativ för de kristna i Sverige.

Söker man orsaken till att de flesta kristna inte röstar på kd letar man nog förgäves eftersom de som letar, letar i fel höstack. Man måste alltid veta vad man letar efter ... för ... om man inte vet vad man letar efter, är det lätt att hitta någonting annat som inte alls är det man letade efter, egentligen :-)

Brannberg sa...

Jag har lyssnat till Ella i många debatter. Jag bedömer henne som kompetent, energisk, lyhörd, entusiastisk, karismatisk, god debattör, bra förebild etc. Därför är hon kristdemokraternas toppkandidat. Ung är inte en belastning för att vilja åstadkomma förändringar.

Max Hobstig sa...

*skrattar*
Bäste Conny Brännberg
Jämför du de här två personernas erfarenheter …

Så här skriver Anders Wijkman på sin hemsida:
Mitt engagemang för samhällsfrågor har alltid varit starkt. Blev tidigt invald i Riksdagen, då för moderaterna. Arbetade sedan i nära tjugo år med humanitära problem, utvecklings- och miljöfrågor. Katastroferna, fattigdomen och orättvisorna i världen har jag upplevt på nära håll. Mina erfarenheter i Röda Korset, FN och Naturskyddsföreningen var starka och omvälvande.

Så här skriver Ella Bohlin på sin hemsida:
Den 16 januari fick jag förtroendet att stå som toppkandidat på Kristdemokraternas valsedel till Europaparlamentet. Det är jag otroligt stolt och glad över. Jag är därmed den yngste toppkandidaten bland alla riksdagspartier.

… så borde du förstå vad jag menar. Det handlar inte om att vilja åstadkomma förändringar utan att äga förmågan att få båtnadsvillkoret att åtminstone gå jämt ut (men helst på plus i högra ledet).

Jag tror inte att Ella Bohlin uppfyller båtnadsvillkoret vare sig för Svea rike eller kd. För mig är det alltså helt uteslutet att rösta på Ella Bohlin i det kommande EU-valet.